artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym na terenie Gminy Starcza

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza w 2022 roku

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza w 2022 roku

artykuł nr 4

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały