artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na: ,,Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki''

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pt.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła''.

artykuł nr 3

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia19 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyMB
Informacja z otwarcia ofert561 KB
Książka przedmiarów - budynek OSP Rudnik Mały - budynek gospodarczyMB
Książka przedmiarów - budynek OSP Rudnik Mały - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów - budynek OSP Rudnik Mały - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów - budynek przedszkola - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów - budynek przedszkola - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów - budynek OSP Łysiec - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów - budynek OSP Łysiec - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów - budynek użyteczności publicznej (bank) - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów - budynek uzyteczności publicnej (bank) - termomodernizacjaMB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychMB
Budynek gospodarczy - branża sanitarnaMB
Budynek gospodarczy - branża elektrycznaMB
Projekt budowlany - budowa budynku gospodarczego przy OSP Rudnik Mały - rysunki techniczneMB
Projekt budowlany - budowa budynku gospodarczego przy OSP Rudnik Mały - część opisowa684 KB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek użyteczności publicznej (bank)MB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek przedszkolaMB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek OSP Rudnik MałyMB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek OSP ŁysiecMB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek OSP ŁysiecMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek użyteczności publicznej (bank)MB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek przedszkola - rysunki techniczneMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek przedszkola - opis technicznyMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek OSP Rudnik MałyMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek OSP ŁysiecMB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 157 KB
Ogłoszenie o zamówieniu78 KB
artykuł nr 4

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu78 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia157 KB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek OSP Łysiec MB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek OSP Rudnik MałyMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek przedszkola - opis technicznyMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek przedszkola - rysunki techniczneMB
Projekt budowlany (termomodernizacja) budynek użyteczności publicznej (bank)MB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek OSP Łysiec MB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek OSP ŁysiecMB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek OSP Rudnik MałyMB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek przedszkolaMB
Projekt budowlany (sanitarny) budynek użyteczności publicznej (bank)MB
Projekt budowlany - budowa budynku gospodarczego przy OSP Rudnik Mały - część opisowa684 KB
Projekt budowlany budowa budynku gospodarczego przy OSP Rudnik Mały - rysunki techniczneMB
Budynek gospodarczy - branża elektrycznaMB
Budynek gospodarczy - branża sanitarnaMB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychMB
Książka przedmiarów - budynek użyteczności publicznej (bank) - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów - budynek użyteczności publicznej (bank) - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów OSP Łysiec - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów OSP Łysiec - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów budynek przedszkola - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów budynek przedszkola - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów budynek OSP Rudnik Mały - termomodernizacjaMB
Książka przedmiarów budynek OSP Rudnik Mały - część sanitarnaMB
Książka przedmiarów budynek OSP Rudnik Mały - budynek gospodarczyMB
Zapytania i odpowiedzi 1585 KB
Informacja z otwarcia ofert708 KB
Unieważnienie przetargu710 KB
artykuł nr 5

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu76 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia285 KB
Projekt budowlany - osiedle - strona tytułowa267 KB
Projekt budowlany - osiedle - część opisowaMB
Projekt budowlany - osiedle - Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1,2 (spakowany do rar)MB
Projekt budowlany - osiedle - opis do mapy nr 1334 KB
Projekt budowlany - osiedle - opis do mapy nr 2312 KB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.3MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.4MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.5MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.6921 KB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.7MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.8MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - rys.9MB
Projekt budowlany - osiedle - Projekt zagospodarowania terenu przepompowni PS - rys.10330 KB
Projekt budowlany - osiedle - Schemat przepompowni ścieków PS - rys. 11306 KB
Projekt budowlany - osiedle - Studzienka rewizyjna przelotowa - rys. 12MB
Projekt budowlany - osiedle - Studzienka rozprężna SR - rys.13MB
Projekt budowlany - osiedle - Studzienka plastik. fi 425mm - rys.14525 KB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci wodociągowej - rys.15MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci wodociągowej - rys.16MB
Projekt budowlany - osiedle - Profil podłużny sieci wodociągowej - rys.17MB
Projekt budowlany - osiedle - Schemat węzłów - rys.18MB
Projekt budowlany - osiedle - Bloki oporowe- rys.19417 KB
Projekt budowlany - osiedle - Ustawienie hydrantu nadziemnego - rys.20619 KB
Projekt budowlany - osiedle - Schemat przejścia pod przeszkodą met. przewiertu - rys.21429 KB
Projekt budowlany - osiedle - Skrzyżowanie z kablem energ. lub teletech .- rys.22614 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - część opisowaMB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Projekt zagospodarowania terenu - rys.1 MB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Profil podłużny sieci wodociagowej - rys. 2MB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Węzły montażowe - sieć wodociagowa- rys. 3286 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - rys. 4MB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Kanalizacja sanitarna - przyłącza- rys. 5301 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska -Kanalizacja sanitarna - przepompownia ścieków - zagospodarowanie terenu - rys.6373 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Profil podłużny kan. sanitarnej tłocznej- rys. 7MB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Sieć kanalizacji sanitranej - rys. 8453 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Sieć kanalizacji sanitarnej - rys. 9313 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - sieć kanalizacji sanitarnej - rys. 10322 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Kan. tłoczna - rys. 11378 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Sieć wodociagowa - rys.12346 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Sieć wodociagowa - rys.13393 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Posadowienie rur w wykopie - kan. tłoczna, sanitarna , wodociągowa - rys. 14407 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Skrzyżowanie rurociągów z kablami - kan. tłoczna, sanitarna, wodociąg - rys. 15222 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Projekt zagospodarowania terenu (przepompownia na działce nr 282) - rys. 16361 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Profil podłużny kan. sanitarnej - rys. 17280 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Profil podłużny kan. sanitarnej tłocznej - rys. 18315 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Profil podłużny sieci wodociągowej - rys. 19281 KB
Projekt budowlany - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Opis techniczny przepompowni ścieków MB
Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków - osiedle - część opisowaMB
Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków - osiedle - Plan zasilający przepompownię ścieków - rys. 1540 KB
Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków - osiedle - Plan zasilający przepompownię ścieków - Schemat ideowy zasilajacy - rys.2269 KB
Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Plan zasilający przepompownię ścieków ul. Strażacka, ul. Mysliwska - część opisowaMB
Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - Plan zasilający przepompownię ścieków - rys.1592 KB
Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków - osiedle - Schemat ideowy zasilajacy przepompownię ścieków - rys.2299 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - osiedle299 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - ul.Strazacka, ul.Myśliwska295 KB
Książka przedmiarów - ul. Strażacka, ul. Mysliwska - częśc elektryczna720 KB
Książka przedmiarów - osiedle - częśc elektryczna704 KB
Ksiażka przedmiarów - ul. Strażacka, ul. Myśliwska - wod - kanMB
Ksiażka przedmiarów - osiedle - wod - kanMB
Pytania i odpowiedzi 1MB
Informacja z otwarcia ofert343 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty616 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia20 KB