artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza - UWAGA. Zmiana terminu składania ofert.

artykuł nr 2

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza

obrazek
artykuł nr 3

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza