artykuł nr 1

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pt.: ,,Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna''.