artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 706006S od 0,000km do 0,721km, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka

artykuł nr 2

Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna

Załączniki:
Projekt budowlany - część drogowa - część opisowa65 KB
Specyfikacia Istotnych Warunków Zamówienia245 KB
Ogłoszenie o zamówieniu196 KB
Projekt budowlany - część drogowa - Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1- 5MB
Projekt budowlany - część drogowa - profil podłużny ul. Zdrowej od km 0+00 do 0+393,78 - Rys. 6142 KB
Projekt budowlany - część drogowa - profil podłużny ul. Zdrowej od km 0+393,78 do 0+801,41 - Rys. 7 178 KB
Projekt budowlany - część drogowa - profil podłuzny ul. Zdrowej od km 0+800 do 1 +138,86 - Rys. 8 121 KB
Projekt budowlany - część drogowa - profil podłużny ul. Stawowej od km 0+000 do 0+260,26 - Rys. 9111 KB
Projekt budowlany - część drogowa - przekroje konstrukcyjne - Rys. 10 182 KB
Projekt budowlany - część drogowa - przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych - zjazdy na posesję, przepusty pod zjazdami - strona lewa - Rys . 11199 KB
Projekt budowlany - część drogowa - przepust drogowy w km 0 +140,60 - rzuty, przekroje - Rys. 12 231 KB
Projekt budowlany - część drogowa - charakterystyczne przekroje poprzeczne - Rys. 13120 KB
Projekt budowlany - część drogowa - Profil podłużny odcinka rowu krytego A - A1 - Rys. 14112 KB
Projekt budowlany - część drogowa - Profile przyłączy - Rys. 15140 KB
Projekt budowlany - część drogowa - załącznikiMB
Projekt budowlany - część mostowa - część opisowa strona tytułowa57 KB
Projekt budowlany - część mostowa - część opisowa383 KB
Projekt budowlany - część mostowa - plan sytuacyjny - Rys. 1393 KB
Projekt budowlany - część mostowa - stan istniejacy inwentaryzacja - Rys. 2140 KB
Projekt budowlany - część mostowa - stan projektowy rzut z góry - Rys 3117 KB
Projekt budowlany - część mostowa - stan projektowy przekrój A-A - Rys. 480 KB
Projekt budowlany - część mostowa - stan projektowy przekrój B-B - Rys. 588 KB
Projekt budowlany - część mostowa - stan projektowy przekrój C-C - Rys. 695 KB
Projekt budowlany - część mostowa - wytyczenie - Rys. 775 KB
Projekt budowlany - część mostowa - gabaryty przyczółka w osi A - Rys. 871 KB
Projekt budowlany - część mostowa - gabaryty przyczółka w osi B - Rys. 964 KB
Projekt budowlany - część mostowa - Zbrojenie przyczółka w osi A - Rys. 10 253 KB
Projekt budowlany - część mostowa - Zbrojenie przyczółka w osi B - Rys.11243 KB
Projekt budowlany - część mostowa -ustrój nosny, gabaryty - Rys. 12192 KB
Projekt budowlany - część mostowa - Ustrój nosny zbrojenie - Rys. 13434 KB
Projekt budowlany - część mostowa - zbrojenie kapy chodnikowej strona południowa - Rys. 14125 KB
Projekt budowlany - część mostowa - Zbrojenie kapy chodnikowej strona północna - Rys. 15138 KB
Projekt budowlany - część mostowa - szczegół osadzenia sączka - Rys. 1671 KB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - strona tytułowa - część mostowa55 KB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część mostowa230 KB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część drogowaMB
Projekt stałej organizacji ruchu - część opisowa 38 KB
Projekt stałej organizacji ruchu - plan sytuacyjnyMB
Książka przedmiarów - część mostowaMB
Ksiązka przedmiarów - częśc drogowaMB
Pytanie i odpowiedż 148 KB
Zestawienie ofert przetargowych13 KB
Ogłoszenie wyników przetargu590 KB
Informacja o zmianie Wykonawcy48 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia18 KB