artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza

artykuł nr 2

Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu40 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia87 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - część opisowa37 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Projekt zagospodarowania terenu rys. 1695 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Projekt zagospodarowania terenu rys. 2665 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Profil podłużny rys. 3192 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Profil podłuzny rys. 4187 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni i przepustów rys.5330 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Przekroje poprzeczne rys. 6108 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Projekt organizacji ruchu drogowego rys. 7386 KB
Projekt budowlany - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Starcza nr drogi 706 003S - Projekt organizacji ruchu drogowego rys. 8347 KB
Książka przedmiarów370 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych404 KB
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia24 KB
Ogłoszenie wyników przetarguMB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaMB