artykuł nr 1

Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia17 KB
Ogłoszenie wyników przetargu205 KB
Zapytanie i odpowiedz 762 KB
zapytania i odpowiedzi 666 KB
Zapytania i odpowiedzi 569 KB
Zapytanie i odpowiedz 462 KB
Zapytania i odpowiedzi 367 KB
Zapytania i odpowiedzi 263 KB
Warunki przyłączenia do sieci energetycznejMB
Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w CzęstochowieMB
Zapytanie i odpowiedź63 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Technicznych221 KB
Przedmiar robótMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - wykaz współrzędnych sieci wodociagowej, wykaz współrzędnych sieci kanalizacyjnej, wykaz współrzednych sieci kanalizacyjnej tłocznej6 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -załaczniki nr 1, 2, 3, 4 (część 2 spakowana WIN RAR)MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - załączniki nr 1, 2, 3,4 (część 1 spakowana WIN RAR)MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ) - plan zagospodarowania terenu przepompowni ścieków, przepompownia ścieków - część konstrukcyjna posadowienia, schemat podłaczenia, studzienki rewizyjne, skrzyżowania rurociągów z kablami (część 2 spakowana WIN RAR)MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ) - plan zagospodarowania terenu przepompowni ścieków, przepompownia ścieków - część konstrukcyjna posadowienia, schemat podłaczenia, studzienki rewizyjne, skrzyżowania rurociągów z kablami (część 1 spakowana WIN RAR)MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 20) - przepompownia ścieków sanitarnych321 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 17) - profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznejMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 16,18) - Przekrój A-A i B-B, studzienka rozprężna betonowa ,,k''MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -- część rysunkowa (rys. nr 15) - profil podłużny kanlizacji sanitarnej 3241 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 14) - profil podłużny kanalizacji 2135 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 13) - profil podłużny kanalizacji sanitarnej254 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 10, 11,12) - bloki oporowe, ustawienie hydrantu naddziemnego na odgałęzieniu z zasuwą, schemat przejscia pod przeszkodą metodą przewiertuMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 9) - schematy węzłów233 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -część rysunkowa (rys. nr 8) - profil podłużny sieci wodociągowej 3756 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 7) - profil podłuzny sieci wodociągowej 2MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -- część rysunkowa (rys. nr 6) - profil podłużny sieci wodociągowejMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -- część rysunkowa (rys. nr 5) - przebieg wodociągu i kanalizacji sanitarnej989 KB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 4) - przebieg wodociągu i kanalizacji sanitarnejMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -część rysunkowa (rys. nr 3) - przebieg wodociągu i kanalizacji sanitarnejMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza -- część rysunkowa (rys. nr 2) - przebieg wodociągu i kanalizacji sanitarnejMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część rysunkowa (rys. nr 1) - przebieg wodociągu i kanalizacji sanitarnejMB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część opisowa (część 2 spakowana WIN RAR)MB
Projekt budowlany - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - część opisowa (część 1 spakowana WIN RAR)MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia118 KB
Ogłoszenie przetargu79 KB
artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej Łysiec - Własna

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia17 KB
Ogłoszenie wyników postępowania49 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia64 KB
Ogłoszenie przetargu31 KB
Projekt budowlany - część opisowa87 KB
Projekt budowlany - rys 1 Plan sytuacyjny od km 0+000 do km 0+338MB
Projekt budowlany - rys 2 Plan sytuacyjny od km 0+338 do km 0+829MB
Projekt budowlany - rys 3 Plan sytuacyjny od km 0+829 do km 0+955487 KB
Projekt budowlany - rys 4 Plan sytuacyjny od km 0+955 do km 1+565940 KB
Projekt budowlany - rys 5 Plan sytuacyjny od km 1+565 do km 1+638711 KB
Projekt budowlany - rys 6 Profil podłużny drogi od km 0+000 do km 0+800MB
Projekt budowlany - rys 7 Profil podłużny drogi od km 0+800 do km 1+638MB
Projekt budowlany - rys 8 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowychMB
Projekt budowlany - rys 9 Skrzyżowanie zwykłe, przepusty drogowe - przekroje konstrukcyjne, profile podłużne637 KB
Projekt budowlany - rys 10 Przekroje podłuzne przyłaczy wpustów kanalizacji deszczowej od nr 1 - 10MB
Projekt budowlany - rys 11 Projektowane oznakowanie w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Częstochowską - Jesionową735 KB
Projekt budowlany - rys 12 Projektowane oznakowanie w rejonie skrzyżowania ul. Stawowej z ul. Nadrzeczną - Zdrową680 KB
Projekt budowlane -rys13 Przebudowa istniejacego przepusty - plan sytuacyjny759 KB
Projekt budowlany - rys 14 Przebudowa istniejacego przepustu (odcinek przyłacza kanału deszczowego) w km 0+004794 KB
Przedmiar robót877 KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychMB
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia61 KB
artykuł nr 3

Rozpoznanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego pt.: Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociagu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza''

Załączniki:
Wyniki rozpoznania57 KB
Warunki zamówienia145 KB
Mapa394 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, stanowiących element promocji projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy''.

artykuł nr 5

Prowadzenie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi pt.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy''.