artykuł nr 1

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna

artykuł nr 2

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.:Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miej-scowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska

artykuł nr 3

Wykonanie nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244 dla OSP Rudnik Mały.

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia91 KB
Ogłoszenie wyników przetargu51 KB
Organizacja ruchu część opisowa52 KB
Projekt budowlanu częśc opisowa110 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia185 KB
Ogłoszenie o przetargu65 KB
Przedmiar robót134 KB
Organizacja ruchu - projekt docelowej organizacji ruchu 3 (plik spakowany win rar część 2 archiwum)MB
Organizacja ruchu - projekt docelowej organizacji ruchu 3 (plik spakowany win rar część 1 archiwum)MB
Organizacja ruchu - projekt docelowej organizacji ruchu 2 (plik spakowany win rar część 2 archiwum)770 KB
Organizacja ruchu - projekt docelowej organizacji ruchu 2 (plik spakowany win rar część 1 archiwumMB
Organizacja ruchu - projekt docelowej orgaznizacji ruchu 1MB
Specyfikacja technicznaMB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania 2 (plik spakowany win rar część 2)MB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania 2 (plik spakowany win rar część 1)MB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania 1 (plik spakowany win rar część 2)MB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania 1 (plik spakowany win rar część 1)MB
Projekt budowlany - zestawienie robót ziemnych19 KB
Projekt budowlany - wykaz zjazdów13 KB
Projekt budowlany - orientacja311 KB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - przekrój poprzeczny przepustu pod zjazdami168 KB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - schemat wpustu, podłączenie wpustu218 KB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - rzuty zjazdów206 KB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - przekroje konstrukcyjne830 KB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - profile podłużne291 KB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - projekt zagospodarowaniaMB
Projekt budowlany (skrzyżowanie) - część opisowa55 KB
Projekt budowlany - widok ścianki czołowej 282 KB
Projekt budowlany - widok ścianki czołowej140 KB
Projekt budowlany - zbrojenie ścianki czołowej211 KB
Projekt budowlany - przekrój poprzeczny A-A232 KB
Projekt budowlany - rzut przepustu384 KB
Projekt budowlany - schcemat wpustu, podłaczenie wpustu284 KB
Projekt budowlany - przekrój poprzeczny przepustu pod zjazdami169 KB
Projekt budowlany - rzuty zjazdów339 KB
Projekt budowlany - przekrój konstrukcyjny958 KB
Projekt budowlany - przekroje poprzeczne 5890 KB
Projekt budowlany - przekroje poprzeczne 4880 KB
Projekt budowlany - przekroje poprzeczne 3882 KB
Projekt budowlany - przekroje poprzeczne 2904 KB
Projekt budowlany - przekroje poprzeczne 1934 KB
Projekt budowlany - profil podłużny803 KB