artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łysiec i Własna

Dokumentacja dotycząca przetargu znajduje się w poniższych załącznikach.