artykuł nr 1

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został przyjęty Uchwałą Nr 131/XVI/09 Rady Gminy Starcza z dnia 25.06.2009r.