artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Starcza z dnia 10.01.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia365 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Starcza z dnia 03.01.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku w Gminie Starcza

Załączniki:
Treść zarządzenia877 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r. w Gminie Starcza

Załączniki:
Ogłoszenie17 KB
OgłoszenieMB