artykuł nr 1

Umowy zawarte w 2021r.

L.p.Data zawarcia umowyKontrahentPrzedmiot umowyAneksy
1.05.01.2021"Jasta" sp. z o.o.Odbiór zwłok bezpańskich, padłych zwierząt 
2.14.01.2021Gminny Klub Sportowy Czarni StarczaWspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Starcza w 2021r. 
3.04.02.2021Anna WawrzyńczakPrzygotowanie dokumentacji przetargowej, sprawy dot. VAT, wystawianie faktur 
4.11.02.2021Wojewoda ŚląskiDofinansowanie realizacji zadania dot zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 
5.16.02.2021P.U.H. Krzysztof DylaBudowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w m. Starcza 
6.16.02.2021Wacława ZychProwadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 
7.16.02.2021Firma Elektryczna "INTEL" Leszek ŁodejPełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w m. Starcza 
8.08.03.2021Hydro-Partner sp. z o.o.Wymiana pomp w zestawie hydroforowym oraz modernizacja szafy sterowniczej w SUW Klepaczka 
9.09.03.2021Samorząd Województwa ŚląskiegoDofinansowanie zadania pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały" 
10.09.03.2021Biuro Usługowo-Projektowe "WODOPROJEKT I" S.SoluchPełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania pn. "Wymiana pomp w zestawie hydroforowym oraz modernizacja szafy sterowniczej w SUW Klepaczka" 
11.15.03.2021Zakład Usług Projektowych "Projbud" W. CzekałaOpracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Starcza 
12.15.03.2021Prezydent Miasta Częstochowyzatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 
13.02.04.2021PPK InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny OtwartyProwadzenie pracowniczego planu kapitałowego 
14.08.04.2021Wojewoda ŚląskiDofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku 
15.13.04.2021OSP w Rudniku MałymUżyczenie samochodu specjalnego marki STAR 
16.22.04.2021ARBUD Arkadiusz PalaRemont schodów do budynku Urzędu Gminy w Starczy 
17.05.05.2021PUHP INST-GAZ sp. j.Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały 
18.12.05.2021P&C s.c. Robert MiglusBudowa wodociągu w ul. Bukowej w m. Łysiec 
19.12.05.2021   
20.12.05.2021Biuro Usług.-Projektowe WODOPROJEKT Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały" 
21.14.05.2021P.U.H. "GEMMA" Zajazd u HelenyNaprawa bieżąca dróg gminnych w miejscowości Łysiec 
22.28.05.2021WFOŚiGW w KatowicachPorozumienie w zakresie realizacji programu "Czyste Powietrze" 
23.07.06.2021Rafał WąsowiczWykonanie konserwacji i obsługi sprzętu przeciwpożarowego 
24.07.06.2021Sylwester ŻakWykonanie konserwacji i obsługi sprzętu przeciwpożarowego 
25.07.06.2021Dominik BorowieckiWykonanie konserwacji i obsługi sprzętu przeciwpożarowego 
26.07.06.2021ENVITERM s.c. D. Ziaja, D. ZielonkaUsługa weryfikatora w ramach konkursu NFOŚiGW pn. "Budownictwo energooszczędne-cz.2 PUSZCZYK" 
27.09.06.2021P.U.H. "GEMMA" Zajazd u HelenyNaprawa bieżąca drogi gminnej ul. Wrzosowej w m. Własna 
28.09.06.2021UNIPLAN Architektura i Urbanistyka M. KrupaDostosowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP w Starczy" 
29.22.06.2021GTVBUS Polska Sp. z o.o.Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla gminy Starcza 
30.22.06.2021Wojewoda ŚląskiDofinansowanie realizacji zadania organizatora przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
31.23.06.2021Usługi Transportowe JAKTRELS J. TrelaNaprawa bieżąca dróg gminnych ul. Kalinowej i ul. Akacjowej w m. Łysiec 
32.28.06.2021Usługi Geodezyjno-Kartograf.  A. SkrzypskiWykonanie mapy do celów projektowych (kanalizacja sanitarna do świetlicy wiejskiej w m. Własna) 
33.21.07.2021Tauron Dystrybucja S.A.Umowa o przyłączenie - Rudnik Mały ul. Miła 
34.22.07.2021Województwo Śląskie"Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy" - Inicjatywa Sołecka 
35.22.07.2021Województwo Śląskie"Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały (zakup i montaż tyrolki) - Inicjatywa Sołecka 
36.29.07.2021LGD "bractwo Kuźnic"Wynajęcie sali na realizację projektu "Senior w cyberprzestrzeni" 
37.29.07.2021LGD "Bractwo Kuźnic"Wynajęcie sali na realizację projektu "Mobilny senior - cyfrowa aktywacja" 
38.23.08.2021Zbigniew ŁapajProwadzenie zajęć wokalnych z Zespołem Śpiewaczym GKGW w Starczy 
39.17.09.2021Tauron Dystrybucja S.A.Umowa o przyłączenie - oświetlenie uliczne ul. Spacerowej w Starczy 
40.30.09.2021Kamila SosnowskaOkreślenie zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do szkoły 
41.01.10.2021ROPS KatowiceDofinansowanie realizacji projektu "Czas wolny inaczej XI" 
42.01.10.2021Tatiana ŻakProwadzenie zajęć w projekcie "czas wolny inaczej XI" 
43.01.10.2021Tatiana ŻakProwadzenie zajęć z profilaktyki w ramach projektu "Czas wolny inaczej XI" 
44.01.10.2021Ewa JędrzejewskaProwadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu "Czas wolny inaczej XI" 
45.01.10.2021Ewa LisekProwadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu "Czas wolny inaczej XI" 
46.01.10.2021Ewa LisekProwadzenie zajęć z socjoterapii w ramach projektu "Czas wolny inaczej XI" 
47.01.10.2021SPIDERNET s.c.Świadczenie usługi dostępu do sieci internet (Łysiec ul. Strażacka 1) 
48.01.10.2021Michał ZychProwadzenie zajęć szachowych w ramach projektu "Czas wolny inaczej XI" 
49.01.10.2021Zbigniew ŁapajProwadzenie zajęć wokalno-instrumentalnych w ramach projektu "Czas wolny inaczej XI" 
50.04.10.2021Powiatowy Urząd Pracy w CzęstochowieUmowa o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych "Bliżej rynku pracy" 
     

 

artykuł nr 2

Umowy zawarte w 2020r.

Lp.Data zawarcia umowyKontrahentPrzedmiot umowy Aneksy 
1.02.01.2020Wacława ZychProwadzenie i aktualizacja rejestru wyborców  
2.02.01.2020

Kancelaria Radców Prawnych E. Recha, J. Recha

Obsługa prawna  
3.14.01.2020Gminny Klub Sportowy "Czarni Starcza"Realizacja zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Starcza w 2020r.  
4.14.01.2020Expert Edyta LochMontaż systemu monitoringu przemysłowego na budynku gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym  
5.10.02.2020

Geopomiar Jacek Marek

Wykonanie podziału geodezyjnego celem poszerzenia ulicy Wspólnej  
6.12.02.2020

Biuro Doradcze B.M. B. Motłoch

Opracowanie operatu szacunkowego w sprawie oszacowania wartości działek w Klepaczce celem sprzedaży  
7.28.02.2020Grupa Format sp. z o.o. sp. k.Wykonanie usługi opieki z zakresu ochrony danych osobowych  
8.02.03.2020

Forma Edukacyjno-Szkoleniowa BMF Zenon Kubat

Świadczenie usług bhp  
9.10.03.2020INERGIS S.A.

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza - etap I w formie zaprojektuj, wybuduj

 

Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2020

 

 
10.11.03.2020CADGEO sp. z o.o.Sporządzenie spisu wyborców  
11.11.03.2020Firma Elektryczna "INTEL" Leszek ŁodejPełnienie nadzoru - "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza - etap I"Aneks z dnia 21.05.2020 
12.12.03.2020ENVITERM s.c.Dot. opracowania audytu ex post  
13.31.03.2020P.L.Dot. wykonania usług porządkowych  
14.31.03.2020ENVITERM s.c.Dot. opracowania analizy efektywności kosztowej na potrzeby programu PROW  
15.30.04.2020P.U.H. "Gemma" Zajazd "U Heleny" Szczepan WalentekNaprawa bieżąca dróg gminnych w miejscowości Łysiec i Własna  
16.13.05.2020JM DATA sp. z o.o., sp.k."Zdalna szkoła" -zakup laptopów i oprogramowania  
17.13.05.2020Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej SkrzypskiWykonanie mapy do celów projektowych (oświetlenie uliczne w Starczy ul. Spacerowa)  
18.21.05.2020Biuro Usług Majątkowych W. ŚleszyńskiOpracowanie operatu szacunkowego do ustalenia wartości działek położonych w m. w Łysiec  
19.10.03.2020Województwo Śląskie"Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza - etap I"

Aneks nr 1 z dnia 26.08.2020

Aneks nr 2 z dnia 02.10.2020

 
20.20.04.2020Centrum Projektów Polska Cyfrowa"Zdalna Szkoła"  
21.11.05.2020Województwo Śląskie"Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza"  
22.01.06.2020P.L.Usługi porządkowe na terenie Gminy Starcza w tym PSZOK w Rudniku Małym  
23.01.06.2020D.B. OSP ŁysiecKonserwacja i obsługa sprzętu przeciwpożarowego  
24.01.06.2020S.Ż. OSP Rudnik MałyKonserwacja i obsługa sprzętu przeciwpożarowego  
25.01.06.2020R.W. OSP StarczaKonserwacja i obsługa sprzętu przeciwpożarowego  
26.25.05.2020P.H.U. EL HYDRO s.c.Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Z małej szkoły w Wielki Świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza"  
27.05.06.2020Firma Elektryczna "INTEL" Leszek ŁodejOpracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w Starczy"  
28.09.06.2020CADGEO sp. z o.o.Sporządzenie wydruków spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP  
29.12.06.2020Barbara HakPełnienie funkcji operatora OKW podczas wyborów Prezydenta RP  
30.12.06.2020Anna KamińskaCzynności związane z obsługą urzędnika wyborczego oraz nadzorem i kontrolą przygotowania lokali wyborczych  
31.12.06.2020Dawid PijetPełnienie funkcji koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP  
32.12.06.2020Ewa UrbaniakPełnienie funkcji operatora OKW podczas wyborów Prezydenta RP oraz pełnienie dyżuru w UG (ewidencja ludności)  
33.12.06.2020Krystyna GrzybPełnienie funkcji operatora OKW  podczas wyborów Prezydenta RP oraz pełnienie dyżuru w UG (ewidencja ludności)  
34.12.06.2020Olga SławińskaPełnienie funkcji operatora OKW  podczas wyborów Prezydenta RP  
35.12.06.2020Wacława ZychPełnienie dyżuru w UG (ewidencja ludności) podczas wyborów Prezydenta RP. Sprawdzanie i aktualizacja spisu wyborców  
36.12.06.2020Jan StasiokTransport kart i wyposażenie lokali, plakatowanie obwieszczeń oraz czynności porządkowe po wyborach  
37.12.06.2020Józef KukułaTransport kart i wyposażenie lokali, plakatowanie obwieszczeń oraz czynności porządkowe po wyborach  
38.12.06.2020Zenon PodleżyńskiTransport kart i wyposażenie lokali, plakatowanie obwieszczeń oraz czynności porządkowe po wyborach  
39.12.06.2020Elżbieta PłanetaWykonanie prac porządkowych w czterech lokalach wyborczych  
40.26.06.2020P.U.H. "GEMMA" Zajazd "U Heleny" Szczepan WalentekBudowa wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna  
41.26.06.2020Biuro Usług.-Projekt. "WODOPROJEKT" Stanisław SoluchPełnienie funkcji inspektora nadzoru "Budowa wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna"  
42.30.06.2020P.L.Prace porządkowe na terenie gminy Starcza (PSZOK i koszenie trawy)  
43.01.07.2020Anna KamińskaWykonanie czynności związanych z obsługą urzędnika wyborczego oraz nadzorem i kontrolą przygotowania lokali wyborczych - ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP (12 lipca 2020r.)  
44.01.07.2020Wacława ZychDyżur w UG (ewidencja ludności) podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP, sprawdzanie i aktualizacja spisu wyborców  
45.01.07.2020Dawid PijetPełnienie funkcji koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP  
46.01.07.2020Paweł IwińskiPlakatowanie obwieszczeń oraz dostarczenie środków ochrony osobistej do lokali wyborczych  
47.06.07.2020Krystyna GrzybPełnienie funkcji operatora OKW podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP, pełnienie dyżuru w UG (ewidencja ludności)  
48.06.07.2020Ewa Urbaniak

Pełnienie funkcji operatora OKW podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP, pełnienie dyżuru w UG (ewidencja ludności)

  
49.06.07.2020Olga SławińskaPełnienie funkcji operatora OKW podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP  
50.06.07.2020Barbara HakPełnienie funkcji operatora OKW podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP  
51.06.07.2020Elżbieta PłanetaWykonanie prac porządkowych w lokalach wyborczych  
52.06.07.2020Zenon PodleżyńskiTransport kart i wyposażenie lokali wyborczych, czynności porządkowe po zakończonych wyborach  
5306.07.2020Jan StasiokTransport kart i wyposażenie lokali wyborczych, czynności porządkowe po zakończonych wyborach  
54.16.07.2020Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej SkrzypskiPodział działki nr 555 w miejscowości Rudnik Mały  
55.16.07.2020Firma Projekt.-Usług. Badawcza "Ekowizjer" Zbigniew WalaszczykOpracowanie koncepcji "Modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym"  
56.23.07.2020Wojewoda ŚląskiDofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych  
57.03.08.2020Elżbieta PłanetaPrace porządkowe, rozliczenie zw. z gospodarką wodno-ściekową  
58.03.08.2020E.G.Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
59.12.08.2020Centrum Projektów Polska CyfrowaPowierzenie grantu "Zdalna Szkoła+"  
60.17.07.2020Powiatowy Urząd PracyZatrudnienie w ramach robót publicznych  
61.12.08.2020Biuro Usług.-Handlowe "WOD-BUD" s.c.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza"  
62.17.08.2020P.U.H. "GEMMA" Zajazd "U Heleny" Szczepan WalentekNaprawa systemu melioracyjnego w Rudniku Małym  
63.18.08.2020Usługi Transportowe "JAKTRELS" J. TrelaWymiana piasku na boisku do piłki plażowej w miejscowości Starcza  
64.18.08.2020Usługi Transportowe "JAKTRELS" J. TrelaWymiana piasku na boisku do piłki plażowej w miejscowości Łysiec  
65.21.08.2020Usługi Transportowe "JAKTRELS" J. TrelaWykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu w Starczy - etap I podbudowa"  
66.31.08.2020WFOŚiGW Katowice"Demontaż, transport i unieszkodliw. odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Starcza - etap II-2020r.  
67.01.09.2020Tatiana Żak"Czas wolny inaczej X" pedagog - profilaktyka  
68.01.09.2020Tatiana Żak"Czas wolny inaczej X" pedagog - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
69.01.09.2020Danuta Micuda"Czas wolny inaczej X" pedagog - socjoterapia  
70.01.09.2020Danuta Micuda"Czas wolny inaczej X" pedagog - zajęcia kulinarne  
71.01.09.2020Zbigniew Łapaj"Czas wolny inaczej X" instruktor zajęć wokalno-instrumentalnych  
72.01.09.2020Ewa Lisek"Czas wolny inaczej X" pedagog - zajęcia terapeutyczne  
73.01.09.2020Ewa Lisek"Czas wolny inaczej X" pedagog - zajęcia informatyczne  
74.01.09.2020Usługi Transportowe "JAKTRELS" J. TrelaNaprawa bieżąca drogi gminnej ul. Polnej w Starczy  
75.07.09.2020SEMAG sp. z o.o.,sp. k.Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw na terenie przedszkola w Starczy  
76.18.09.2020Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej SkrzypskiWydzielenie działki zajętej pod drogę gminną ul. Topolową w Klepaczce  
77.18.09.2020Uslugi Transportowe "JAKTRELS" J. TrelaNaprawa nawierzchni ul. Leśnej w Rudniku Małym  
78.18.09.2020Z.U.P.H. Grzegorz KołaczkowskiMontaż lampy koło Szkoły Podstawowej w Starczy  
79.25.09.2020Usługi Transportowe JAKTRELS" J. TrelaNaprawa bieżąca dróg gminnych w miejscowości Łysiec  
80.01.10.2020P.L.Usługi porządkowe na terenie gminy Starcza i PSZOK w Rudniku Małym  
81.01.10.2020P.U.H. "GEMMA" Zajazd "U Heleny" Szczepan WalentekBudowa dojazdu do parkingu koło cmentarza - usunięcie konarów i równanie terenu  
82.01.10.2020"PROJ-BUD" Andrzej Śliwowski. Usługi budowlane A. Śliwowski"Przebudowa dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy" - projekt budowlany  
83.20.10.2020"ARBUD" Arkadiusz Pala"Przebudowa dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy"  
84.20.10.2020"PROJ-BUD" Andrzej ŚliwowskiPełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Przebudowa części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy"  
85.30.10.2020Firma Projekt.-Uslug.-Badawcza "Ekowizjer" Zbigniew WalaszczykModernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym  
86.30.10.2020Biuro Usług.-Projektowe "WODOPROJEKT I" Stanisław SoluchPełnienie funkcji inspektora nadzoru dla  zadania "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni  Ścieków w Rudniku Małym"  
87.02.11.2020Biuro Doradcze B.M. Bożena MotłochOpracowanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości działek nr 555/2 i 554/1 w Rudniku Małym  
88.03.11.2020P.U.H. "GEMMA" Zajazd "U Heleny" Szczepan WalentekUtrzymanie dróg gminnych w okresie zimy 2020/2021 na terenie gminy Starcza  
89.03.11.2020VOICE NET S.A.Świadczenie usług telekomunikacyjnych  
90.03.11.2020Biuro Usług.-Projektowe "WODOPROJEKT I" Stanisław SoluchOpracowanie projektu - "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Widokowej w m. Łysiec"  
91.03.11.2020Biuro Usług.-Projektowe "WODOPROJEKT I" Stanisław SoluchOpracowanie projektu - "Budowa wodociągu w ul. Bukowej i ul. Świerkowej w m. Łysiec"  
92.03.11.2020TAURON   
93.23.11.2020EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o., sp. k.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Starcza w 2021 roku  
94.01.12.2020D.B. OSP ŁysiecKonserwacja i obsługa sprzętu przeciwpożarowego  
95.01.12.2020R.W. OSP StarczaKonserwacja i obsługa sprzętu przeciwpożarowego  
96.01.12.2020S.Ż OSP Rudnik MałyKonserwacja i obsługa sprzętu przeciwpożarowego  
97.01.12.2020UNIPLAN Architektura i Urbanistyka M. KrupaProjekt budowlany - "Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza"  
98.01.12.2020K.S.Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego  
99.01.12.2020P.U.H. "GEMMA" Zajazd "U Heleny" Szczepan WalentekNaprawa bieżąca dróg gminnych ul. Miłej i ul. Śląskiej w Rudniku Małym oraz ul. Wrzosowej w m. Własna  
100.01.12.2020ENVITERM s.c.Audyt energetyczny dla zadania "Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSO Starcza"  
101.01.12.2020P&C s.c.Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w miejscowości Łysiec  
102.14.12.2020Usługi Transportowe "JAKTRELS" J. TrelaBudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Widokowej w m. Łysiec - etap I (wodociąg)  
103.18.12.2020GTV BUS Polska sp. z o.o.Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starcza  
104.21.12.2020WFOŚiGW  KatowiceCzęściowe umorzenie pożyczki  
105.21.12.2020P.P.H.U. "KAM-BUD" Przemysław KsiężykBieżąca naprawa dróg gminnych w miejscowości Starcza i Klepaczka  
106.21.12.2020Biuro Usług.-Projektowe "WODOPROJEKT I" Stanisław SoluchPełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w m. Łysiec"  
107.21.12.2020AtomSoftek" Krzysztof WróblewskiUdzielenie licencji na używanie programu "Wodnik JPK"  
108.31.12.2020P.L.Prace porządkowe na terenie Gminy Starcza  

 

artykuł nr 3

Umowy zawarte w 2019r.

Lp.

Data

zawarcia

umowy

Sporządzający

umowę

Przedmiot umowy

Zmiana warunków umowy - aneksy

Uwagi

Otrzymujący
umowę

 1.

 02.01.2019

 Gmina Starcza

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

 

Halina Gryl

 2.

 03.01.2019

 Urząd Gminy
w Starczy

Świadczenie usług 

w zakresie bhp

 

Halina Gryl

 3.

 28.01.2019

 Gmina Starcza

 Modernizacja zaplecza socjalno-kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec

 

 Halina Gryl

4.

05.02.2019

Gmina Starcza

Opracowanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości działek położonych w miejscowości Łysiec przy ul. Dolnej, Strażackiej, Myśliwskiej i w miejscowości Klepaczka przy ul. Prostej celem naliczenia opłaty adiacenckiej  

 

Halina Gryl

 

 

5.

05.04.2019

Gmina Starcza

Dotyczy umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza

 

Halina Gryl

6.

09.04.2019

Gmina Starcza

Przebudowa drogi ul. Łąkowej
w miejscowości Rudnik Mały  

 

Halina Gryl

7.

11.04.2019

WFOSiGW Katowice

Dotyczy dofinansowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starcza

 

Halina Gryl

8.

16.04.2019

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Dotyczy powierzenia grantu nr SLO/U/6/2019

 

Halina Gryl

9.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. pełnienia funkcji koordynatora gminnego obsługi informatycznej

 

Halina Gryl

10.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. pełnienia funkcji operatora Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

 

Halina Gryl

11.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. pełnienia funkcji operatora Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

 

Halina Gryl

12.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. pełnienia funkcji operatora Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

 

Halina Gryl

13.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. pełnienia funkcji operatora Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

 

Halina Gryl

14.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. obsługi urzędnika wyborczego oraz nadzoru i kontroli lokali wyborczych

 

Halina Gryl

15.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. transportu kart, wyposażenia lokali oraz czynności porządkowych po zakończonych wyborach

 

Halina Gryl

16.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. transportu kart, wyposażenia lokali oraz czynności porządkowych po zakończonych wyborach

 

Halina Gryl

17.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. transportu kart, wyposażenia lokali oraz czynności porządkowych po zakończonych wyborach

 

Halina Gryl

18.

07.05.2019

Gmina Starcza

Dot. prac porządkowych w czterech lokalach wyborczych

 

Halina Gryl

19.

10.05.2019

Gmina Starcza

Dot. wykonania podziału geodezyjnego działek ul. Wspólna

 

Halina Gryl

20.

16.05.2019

Gmina Starcza

Dot. sprawdzenia i aktualizacji spisu wyborców  w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Halina Gryl

21.

21.05.2019

Gmina Starcza

Dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pt."Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały"

 

Halina Gryl

22.

22.05.2019

Gmina Starcza

Dot. podziału działek nr 321/17 i nr 321/32 położonych w miejscowości Łysiec, celem poszerzenia działki nr 321/18

 

Halina Gryl

23.

28.05.2019

Samorząd Województwa Śląskiego
w Katowicach

Dot. przebudowy drogi gminnej
ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały

 

Halina Gryl

24.

03.06.2019

Gmina Starcza

Dot. wymiany wodomierzy na posesjach położonych w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały

 

Halina Gryl

25.

03.06.2019

Gmina Starcza

Dot. wykonania konserwacji i obsługi sprzętu przeciwpożarowego

 

Halina Gryl

26.

03.06.2019

Gmina Starcza

Dot. wykonania konserwacji i obsługi sprzętu przeciwpożarowego

 

Halina Gryl

27.

03.06.2019

Gmina Starcza

Dot. wykonania konserwacji i obsługi sprzętu przeciwpożarowego

 

Halina Gryl

28.

29.05.2019

(wpłynęło 14.06.2019)

 

Gmina Starcza

Dot. dofinansowania projektu: "Z małej szkoły w Wielki Świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza"

 

 

Halina Gryl

29.

13.06.2019

Gmina Starcza

Dot. dofinansowania projektu "Czas wolny inaczej IX"

 

Halina Gryl

30.

17.06.2019

Gmina Starcza

Dot. zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy" - Remont chodnika prowadzącego do budynku szkoły

 

 

Halina Gryl

31.

17.06.2019

Gmina Starcza

Dot. zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy" - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego

 

 

Halina Gryl

32.25.06.2019Gmina StarczaDot. zadania pn. "Remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy" Halina Gryl
33.28.06.2019Gmina StarczaDot. dofinansowania zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Starcza - etap I - 2019 rok Halina Gryl
34.01.07.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji socjoterapeutki w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w ramach zadania "Czas wolny inaczej IX" Halina Gryl
35.01.07.2019Gmina StarczaDot. prowadzenia zajęć informatycznych w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w ramach zadania "Czas wolny inaczej IX" Halina Gryl
36.01.07.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji pedagoga prowadzącego zajęcia z elementami arteterapii w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w ramach zadania "Czas wolny inaczej IX" Halina Gryl
37.01.07.2019Gmina StarczaDot. prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w ramach zadania "Czas wolny inaczej IX" Halina Gryl
38.01.07.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji pedagoga prowadzącego zajęcia z profilaktyki w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w ramach zadania "Czas wolny inaczej IX" Halina Gryl
39.23.08.2019Gmina StarczaDot. doradztwa podatkowego Halina Gryl
40.09.09.2019Gmina StarczaDot. transportu kart i wyposażenia lokali, plakatowania obwieszczeń oraz czynności porządkowych po zakończonych wyborach Halina Gryl
41.09.09.2019Gmina StarczaDot. transportu kart i wyposażenia lokali, plakatowania obwieszczeń oraz czynności porządkowych po zakończonych wyborach Halina Gryl
42.09.09.2019Gmina StarczaDot. wykonania prac porządkowych
w czterech lokalach wyborczych
  Halina Gryl
43.09.09.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu RP Halina Gryl
44.09.09.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Starczy Halina Gryl
45.09.09.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej Nr 3 we Własnej Halina Gryl
46.09.09.2019Gmina StarczaDot. pełnienia dyżuru w ewidencji ludności podczas wyborów Halina Gryl
47.09.09.2019Gmina StarczaDot. pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Rudniku Małym Halina Gryl
48.09.09.2019Gmina Starcza Dot. pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Starczy Halina Gryl
49.09.09.2019Gmina StarczaDot. pełnienia dyżuru w ewidencji ludności podczas wyborów Halina Gryl
50.09.09.2019Gmina StarczaDot. wykonywania czynności związanych z obsługą urzędnika wyborczego oraz nadzorem i kontrolą przygotowania lokali wyborczych Halina Gryl
51.10.09.2019Gmina StarczaDot. sporządzenia spisu wyborców Halina Gryl
52.10.09.2019Gmina StarczaDot. sprawdzenia spisów wyborców Halina Gryl
53.19.09.2019Gmina StarczaDot. opracowania operatu szacunkowego - Łysiec ul. Prosta, Krótka, Nowa, kwiatowa Halina Gryl
54.26.09.2019Gmina StarczaDot. zadaszenia wejścia świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec Halina Gryl
55.07.10.2019Gmina StarczaDot. porządkowania terenu przeznaczonego pod parking koło cmentarza w Rudniku Małym Halina Gryl
56.10.10.2019Gmina StarczaDot. prowadzenia zajęć wokalnych z zespołem śpiewaczym GKGW w Starczy Halina Gryl
57.15.10.2019Gmina StarczaDot. kupna akordeonu Halina Gryl
58.23.10.2019Gmina StarczaDot. zimowego utrzymania dróg 2019/2020 Halina Gryl
59.29.10.2019Gmina StarczaDot. utwardzenia terenu na części parkingu koło cmentarza w Rudniku Małym Halina Gryl
60.29.10.2019Gmina StarczaDot. naprawy drenażu wzdłuż ulicy Osiedlowej w miejscowości Łysiec Halina Gryl
61.30.10.2019Gmina StarczaDot. zakupu i montażu hydrantów w miejscowości Rudnik Mały Halina Gryl
62.08.11.2019Gmina StarczaDot. wykonywania usług sprzątających na parterze w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 1 Halina Gryl
63.08.11.2019Gmina StarczaDot. przygotowania wniosku "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Starczy" Halina Gryl
64.08.11.2019Gmina StarczaDot. przygotowania wniosku "Budujemy przyszłość" Halina Gryl
65.18.11.2019Gmina StarczaDot. bieżącej naprawy dróg gminnych w miejscowości Własna i Łysiec Halina Gryl
66.29.11.2019Gmina StarczaDot. wykonania (konserwacji) rowu otwartego w miejscowości Rudnik Mały Halina Gryl
67.02.12.2019Gmina StarczaDot. konserwacji i obsługi sprzętu p.poż. (Starcza OSP) Halina Gryl
68.02.12.2019Gmina StarczaDot. konserwacji i obsługi sprzętu p.poż. (OSP Rudnik Mały) Halina Gryl
69.02.12.2019Gmina StarczaDot. konserwacji i obsługi sprzętu p.poż. (OSP Łysiec) Halina Gryl
70.09.12.2019Gmina StarczaDot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Starcza w 2020r. Halina Gryl
71.09.12.2019Gmina StarczaNaprawa bieżąca dróg gminnych
w miejscowości Łysiec
 Halina Gryl
72.16.12.2019Gmina StarczaNaprawa bieżąca dróg gminnych
w miejscowości Łysiec
 Halina Gryl
73.20.12.2019Gmina StarczaDot. usunięcia awarii sieci wodociągowej z wymianą odcinka wodociągu ul. Zachodnia w miejscowości Klepaczka Halina Gryl