artykuł nr 1

Protokół z wyborów do Rady Gminy Starcza

Załączniki:
Treść protokołu72 KB
artykuł nr 2

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Starcza

Załączniki:
Treść protokołu66 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 83.2018 Wójta Gminy Starcza z dnia 12.10.2018r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia46 KB
artykuł nr 4

Informacja dot. siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz godzin rozpoczęcia pracy w lokalu wyborczym

Załączniki:
Informacja11 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 81.2018 z dnia 03.10.2018r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia101 KB