artykuł nr 1

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego odnośnie utworzenia na terenie gminy bezpłatnego miejsca parkingowego

artykuł nr 2

Petycja w sprawie przypomnienia Wójtowi i radnym roli i obowiązków jakie sprawują

artykuł nr 3

Petycja w sprawie funkcjonowania systemu powiadamiania SISMS