artykuł nr 1

Kierownik Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - mgr Tatiana Żak