artykuł nr 1

Wykaz członków obwodowych komisji do spraw referendum z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Załączniki:
Załącznik18 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w gminie Starcza, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Załączniki:
Treść zarządzenia101 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Starcza w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Starcza miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:
Treść zarządzenia18 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Załączniki:
Treść obwieszczenia36 KB
artykuł nr 5

Informacje dotyczące Referendum Ogólnokrajowego 2015 można pobrać ze strony Państwowej Komisji Wyborczej http://referendum2015.pkw.gov.pl/

Dostępne kategorie:
ROK 2015