artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe - WŁODZIMIERZ BOREK

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe - KAZIMIERA CABAN

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe - MAŁGORZATA DUKAT

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe - JERZY KLYTA

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe - PRZEMYSŁAW KRZYCZMANIK