artykuł nr 1

Sprawozdania Wójta z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W poniższych załącznikach umieszczono sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni