artykuł nr 1

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Załączniki:
Wykaz17 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 24/14 z dnia 05.05.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Załączniki:
Treść zarządzenia.81 KB
artykuł nr 3

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej

W poniższym załączniku znajduje się informacja dotycząca zgłaszania chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załączniki:
Załącznik14 KB
artykuł nr 4

Komunikat z posiedzenia Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie

KOMUNIKAT

Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie

  W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie, powołanej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

 Przewodniczący Komisji:

Tomasz Pidzik   - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

 Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Robert Grygiel   - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

 Członkowie Komisji:

Zofia Wolna   - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sławomir Brzózka - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Marta Juszczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

 Sekretarz Komisji:

Andrzej Jedyk - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

  w Częstochowie

 Komisja ustaliła, że dyżury członków Rejonowej Komisji Wyborczej odbywać się będą w  siedzibie Delegatury KBW w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, pok. 201 , tel./fax 34 3244224 we wtorki i piątki w godz. 900-1200.

   

  Przewodniczący

  Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31

  w Częstochowie

  (-) Tomasz Pidzik

 Częstochowa, dnia 4 kwietnia 2014 r.

 

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Starcza w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Starcza miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:
Treść zarządzenia18 KB
Dostępne kategorie:
ROK 2019
ROK 2014