artykuł nr 1

Wykaz organizacji pozarządowych

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARCZY

42-261 STARCZA
UL. GMINNA 4

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKU MAŁYM

42-261 RUDNIK MAŁY
UL. ŚLĄSKA 50

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁYŚCU

42-261 ŁYSIEC
UL. STRAŻACKA 1

GMINNY KLUB  SPORTOWY CZARNI STARCZA

42-261 STARCZA
UL. SPORTOWA 7

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK”

42-261 STARCZA
UL. SZKOLNA 44

GMINNE KOŁO WĘDKARSKIE

42-261 WŁASNA
UL. STAWOWA 1

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

KOŁO NR 16 W STARCZY

42-261 STARCZA
UL. SZKOLNA 46

GMINNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

42-261 STARCZA
UL. SZKOLNA 156

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE ORGANIZACJA EKOLOGICZNA „EKOLOGICZNA STARCZA”

42-261 RUDNIK MAŁY
UL. LEŚNA 4