artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.

Załączniki:
Treść zarządzenia41 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 45/VIII/11 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi w 2012r.

Załączniki:
Treść uchwały278 KB