artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe - WŁODZIMIERZ BOREK

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe - PIOTR BUDZIK

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe - KAZIMIERA CABAN

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe - JADWIGA GÓRAJEC

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe - MARZENA KIDAWSKA