artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Starcza w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Treść obwieszczenia17 KB
artykuł nr 7

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Starczy w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Starczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Starcza zarządzonych na dzień 25 listopada 2007r.

artykuł nr 8

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania Terytorialnej Komisji Wyborczej w Starczy

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Załączniki:
Treść obwieszczenia22 KB
artykuł nr 10

Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starcza w okręgu wyborczym nr 3

Załączniki:
Kalendarz wyborczy41 KB