artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń Wójta dostępny jest do wglądu w pokoju nr 7.