artykuł nr 1

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy

Poniższy załącznik zawiera wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w związku z przeprowadzoną kontrolą gospodarki finansowej gminy za okres od dnia 01.12.2001r. do dnia zakończenia kontroli.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne RIO108 KB