artykuł nr 1

Dyrektor Gminnego Przedszkola Joanna Zając

artykuł nr 2

Kierownik GOPS Anita Mirowska

artykuł nr 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej Aldona Huras

artykuł nr 4

Kierownik Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego Tatiana Żak

artykuł nr 5

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Lidia Werecka