artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Starcza Ewy Jędrzejewskiej - kadencja 2018-2023

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Starcza Ewy Jędrzejewskiej- kadencja 2014-2018

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Starcza Ewy Jędrzejewskiej- kadencja 2010-2014