artykuł nr 1

Kierownictwo

Na podstawie Zarządzenia Nr 13.2021 Wójta Gminy Starcza z dnia 1 lutego 2021r. powierzono Pani Joannie Zając pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starczy.