artykuł nr 1

130.2020 z dnia 31.12.2020r. w sprawie zmian i uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 2

129.2020 z dnia 31.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 3

128.2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starczy

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 4

127.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starcza zamówień o wartości szacunkowej do 130 000,00 zł

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 5

126.2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB