artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w trybie bezprzetargowym

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.12.2020r. do dnia 28.12.2020r.

Załączniki:
Wykaz56 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w sprawie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu CZE7005_C

Załączniki:
obwieszczenie.pdf522 KB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 03.09.2020 do dnia 23.09.2020r.

 

Załączniki:
Wykaz554 KB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16.07.2020 do dnia 05.08.2020r.

Do wydzierżawienia jest część działki nr 133 o pow. 500m2 położonej w miejscowości Łysiec. 

Załączniki:
Wykaz347 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Klepaczka

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Starczy, ul. Gminna 4. Treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:
Treść ogłoszenia67 KB