artykuł nr 1

XII Sesja Rady Gminy - 27.12.2019r.

84.XII.2019

artykuł nr 2

XI Sesja Rady Gminy - 27.11.2019r.

artykuł nr 3

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 08.11.2019r.

artykuł nr 4

IX Sesja Rady Gminy - 30.09.2019r.

artykuł nr 5

VIII Sesja Rady Gminy - 27.06.2019r.