artykuł nr 1

105.2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021

Załączniki:
Treść zarządzenia474 KB
artykuł nr 2

104.2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 102.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia146 KB
artykuł nr 3

103.2017 w sprawie zatrudnienia p.o. Kierownika Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy

Załączniki:
Treść zarządzenia22 KB
artykuł nr 4

102.2017 z dnia 27.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Załączniki:
Treść zarządzenia258 KB
artykuł nr 5

101.2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia197 KB