artykuł nr 1

Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku.

Załączniki:
Treść ogłoszenia53 KB
artykuł nr 2

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)  Wójt Gminy Starcza informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 277 o powierzchni 0.0560 ha, położonej w miejscowości Łysiec gm. Starcza.
      Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do w/w działki zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału tej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Starcza pokój 5, tel. 34/3140-334.

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku.

Załączniki:
Treść ogłoszenia57 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku.

Załączniki:
Załącznik51 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik Mały

Przedmiotem przetargu jest działka nr 510 o powierzchni 0,0560ha - niezabudowana, uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej.
Cena wywoławcza - 19 800,00 zł netto.
Postąpienie - 2% ponad cenę wywoławczą (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2016r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Dokładne infomacje w załączniku.

Załączniki:
Załącznik44 KB