artykuł nr 1

XV Sesja Rady Gminy -28.12.2016r.

artykuł nr 2

XIV Sesja Rady Gminy - 18.11.2016r.

artykuł nr 3

XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.

artykuł nr 4

XII Sesja Rady Gminy - 20.05.2016r.

artykuł nr 5

XI Sesja Rady Gminy - 29.03.2016r.