artykuł nr 1

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

Załączniki:
Treść opinii79 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 181/XXV/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2014-2019

Załączniki:
Treść uchwały634 KB
artykuł nr 3

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
Treść opinii62 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 182/XXV/13 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2014 rok

Załączniki:
Treść uchwałyMB