artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.13.2012 z dnia 8 lustopada 2013r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,,,Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.13.2013 z dnia 15 października 2013r, w w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długość 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzł) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - węzeł Zawodzie (bez węzła)- węzeł Woźniki (z węzłem), długości 16,7 km, od 422+500 do 459+200.''

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości


Wójt Gminy Starcza ogłasza II przeterg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2013r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4.

 

 

 

 

Załączniki:
Treść ogłoszenia12 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Starcza ogłasza przeterg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka.Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2013 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4
Załączniki:
Treść ogłoszenia15 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz12 KB