artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 91/13 z dnia 31.12.2013r. w sprawie uzupełnienia zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Starcza wprowadzonych dl stosowania Zarządzeniem Nr 60/13 Wójta Gminy Starcza z dnia 05.09.2013r.

Załączniki:
Treść zarządzenia634 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 90/13 z dnia 31.12.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2013-2019

Załączniki:
Treść zarządzenia473 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 89/13 z dnia 31.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Załączniki:
Treść zarządzenia140 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 88/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Załączniki:
Treść zarządzenia212 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 87/13 z dnia 20.12.2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r.

Załączniki:
Treść zarządzenia39 KB