artykuł nr 1

XVII Sesja Rady Gminy - 27.12.2012r.

artykuł nr 2

XVI Sesja Rady Gminy - 28.11.2012r.

artykuł nr 3

XV Sesja Rady Gminy - 25.09.2012r.

artykuł nr 4

XIV Sesja Rady Gminy - 26.06.2012r.

artykuł nr 5

XIII Sesja Rady Gminy - 09.05.2012r.