artykuł nr 1

Uchwała Nr 72/XI/11 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2012 rok

Załączniki:
Treść uchwały833 KB
artykuł nr 2

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015

Załączniki:
Treść opinii67 KB
artykuł nr 3

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały budżetowej na 2012r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
Treść opinii57 KB