artykuł nr 1

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały budżetowej na 2011r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
Treść opinii66 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 16/III/10 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2011 rok

Załączniki:
Treść uchwały1,021 KB