artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 71/11 w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania zadań wynikajacych z ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

Załączniki:
Treść zarządzenia19 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014

Załączniki:
Treść zarządzenia93 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Załączniki:
Treść zarządzenia103 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.

Załączniki:
Treść zarządzenia41 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Starcza poprzez wykonanie nowego planu

Załączniki:
Treść zarządzenia53 KB