artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie ustalenia tabeli naorm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Załączniki:
Treść zarządzenia110 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 47/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Załączniki:
Treść zarządzenia92 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 46/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Załączniki:
Treść zarządzenia61 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 45/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Załączniki:
Treść zarządzenia123 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy

Załączniki:
Treść zarządzenia129 KB