artykuł nr 1

Informacja dotycząca udziału gminy Starcza w projekcie "Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza"

W poniższym załączniku umieszczona została informacja dotycząca projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załączniki:
Załącznik134 KB
artykuł nr 2

Informacja dotycząca udziału gminy Starcza w projekcie "Lepszy start"

W poniższym załączniku umieszczona została informacja dotycząca projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załączniki:
Załącznik131 KB
artykuł nr 3

Informacja dotycząca unieważnienia dowodów osobistych

Załączniki:
Treść informacji26 KB
artykuł nr 4

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości składania uwag do dokumentacji środowiskowo- społecznej nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków-Pyrzowice (bez obu ww. węzłów)

Załączniki:
Treść ogłoszenia18 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu przy ul. Szkolnej 103 w miejscowości Starcza

Załączniki:
Treść ogłoszenia25 KB