artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Termin wyłożenia dokumentacji 03.10.2008r.-03.11.2008r. w godz. 800 - 1400
Załączniki:
Treść obwieszczenia30 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia dokumentacji 28.08.2008r.-25.09.2008r. w godz. 800 - 1400
Załączniki:
Treść obwieszczenia30 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennnego

Załączniki:
Treść obwieszczenia26 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Załączniki:
Treść ogłoszenia52 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki:
Treść ogłoszenia24 KB