artykuł nr 1

VIII Sesja Rady Gminy - 27.12.2007r.

Poniższe załączniki zawierają podjęte w IV kwartale 2007r. Uchwały Rady Gminy Starcza

artykuł nr 2

VII Sesja Rady Gminy - 28.11.2007r.

Poniższe załączniki zawierają podjęte w IV kwartale 2007r. Uchwały Rady Gminy Starcza

Załączniki:
Nr 52/VII/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.228 KB
Nr 53/VII/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2008r.239 KB
Nr 51/VII/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVII/05 Rady Gminy Starcza z dnia 6.09.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starcza 46 KB
Nr 50/VII/07 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy24 KB
Nr 49/VII/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/06 Rady Gminy Starcza z dnia 05.12.2006r.w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Starcza17 KB
Nr 48/VII/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/I/06 Rady Gminy Starcza z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Starcza18 KB
Nr 47/VII/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy13 KB
Nr 46/VII/07 w sprawie oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy28 KB
Nr 45/VII/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.78 KB
Nr 44/VII/07 w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym28 KB
Nr 43/VII/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008r.50 KB
Nr 42/VII/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008r.22 KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego86 KB
Deklaracja na podatek leśny53 KB
Deklaracja na podatek rolny90 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości73 KB
Nr 41/VII/07 w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych30 KB