artykuł nr 16

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Załączniki:
Wykaz23 KB
artykuł nr 17

Wykaz osób, którym w 2013r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Załączniki:
Wykaz30 KB
artykuł nr 18

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013r. w zakresie podatków udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Załączniki:
Załącznik15 KB
artykuł nr 19

Wykaz osób, którym w 2012r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie

Załączniki:
Załącznik23 KB
artykuł nr 20

Wykaz osób, którym w 2012r. rozłożono spłatę opłaty adiacenckiej na raty

Załączniki:
Załącznik11 KB