artykuł nr 1

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego

Treść ogłoszenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik35 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o dzierżawie lokalu przeznaczonego na działalność usługową

Treść ogłoszenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik28 KB