artykuł nr 1

Poniższe załączniki zawierają podjęte w III kwartale 2006r. Uchwały Rady Gminy Starcza