artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Starcza

Poniższe załączniki zawierają Zarządzenia Wójta Gminy Starcza

Załączniki:
Nr 52/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym147 KB
Nr 51/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym156 KB
Nr 50/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym112 KB
Nr 49/06 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr 5/I/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.110 KB
Nr 48/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym114 KB
Nr 47/06 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysa wsi Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza, Własna51 KB
Nr 46/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym222 KB
Nr 45/06 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego1,023 KB
Nr 44/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym67 KB
Nr 43/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym138 KB
Nr 42/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym140 KB
Nr 41/06 w sprawie powołania zespołu do przygotowania oraz udziału w ćwiczeniu organizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 12-13 października 2006r.42 KB
Nr 40/06 w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej26 KB
Nr 39/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr 163/XXIII/06 z dnia 03.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.109 KB
Nr 38/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym 104 KB
Nr 37/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym79 KB
Nr 36/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym183 KB
Nr 35/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym41 KB
Nr 34/06 w sprawie dzierżawy lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Przedszkola w Starczy ul. Szkolna 1, a stanowiącego własność Gminy29 KB
Nr 33/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym101 KB
Nr 32/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Przedszkola w Starczy ul. Szkolna 126 KB
Nr 31/06 w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Starcza za I półrocze 2006 roku953 KB
Nr 30/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym93 KB
Nr 29/06 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa środowiskowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy25 KB
Nr 28/06 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr 161/XXII/06 z dnia 07.07.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.104 KB
Nr 27/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego23 KB
Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym68 KB
Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym76 KB
Zarządzenie Nr 24/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym81 KB
Nr 23/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Przedszkola w Starczy ul. Szkolna 1, usytuowanego na działce nr 984/3-KW 78470, stanowiącego własność gminy Starcza27 KB
Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym103 KB
Zarządzenie Nr 21/06 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Starczy18 KB
Zarządzenie Nr 20/06 w sprawie przekazania składników majątkowych instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Starczy 85 KB
Zarządzenie Nr 19/06 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy14 KB
Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym163 KB
Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr 157/XXI/06 z dnia 27.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.124 KB
Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie powołania komisji w celu dokonania inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej21 KB
Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie ustalenia zasad kontroli procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych219 KB
Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym132 KB
Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym148 KB
Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starcza za 2005r.1,000 KB
Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym57 KB
Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr 147/XX/06 z dnia 28.02.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.68 KB
Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz zmian w układzie wykonawczym55 KB
Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie dzierżawy lokalu znajdującego się w budynku Domu Nauczyciela w Starczy ul. Szkolna 46, a stanowiącego własność Gminy215 KB
Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę lokalu znajdującego się w budynku Domu Nauczyciela w Starczy ul. Szkolna 46 26 KB
Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.38 KB
Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy Starcza19 KB
Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.89 KB
Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.60 KB
Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.69 KB
Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Starcza na 2006r.630 KB