artykuł nr 1

Stawki podatku od nieruchomości

 

 W poniższych załącznikach znajdują się przyjęte w poszczególnych latach stawki podatku od nieruchomości.